Giới thiệu Phần mềm ứng dụng Quản lý và tính Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Long An

"Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị là tốc độ/tỷ lệ tăng trưởng đổi mới công nghệ, thiết bị bình quân theo chu kỳ năm xác định”. Đây là phương pháp tính toán áp dụng hệ phương pháp của EU về đo lường tăng trưởng đổi mới (Innovation Growth Rate).

Ngày 24 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy trình và phương pháp tính toán tạm thời chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương. Thông qua kết quả tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị sẽ cho biết cần phải điều chỉnh hoặc tác động về chính sách vĩ mô hay định hướng đầu tư vào nội dung, lĩnh vực, chỉ tiêu nào nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phần mềm ứng dụng quản lý và tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị được xây dựng dựa trên hướng dẫn tại Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN về đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin và tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Long An theo từng giai đoạn. Đây là phần mềm thu thập thông tin và hỗ trợ tính toán tự động đem lại hiệu quả và sự chính xác trong việc tính toán.

Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (STEC) trực thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị xây dựng và kiểm thử phần mềm. STEC đã phối hợp với sở KH&CN tỉnh Long An để thu thập thông tin số liệu khảo sát.

  Có gì ở Hệ thống phần mềm ứng dụng Quản lý và tính Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị?
Dễ dàng thu thập thông tin chỉ tiêu hàng năm

  Tùy biến tạo chu kỳ, tạo ra nhiều chu kỳ khác nhau.

 Tự động kiểm tra và tính chỉ số Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị.

  Tích hợp các tính năng tự động kiểm tra điều kiện khuyết thiếu, và điền giá trị khuyết thiếu cho chỉ tiêu.

  Xuất báo cáo thống kê giá trị chỉ tiêu các năm trong chu kỳ

 Biểu đồ so sánh tỷ số đổi mới công nghệ giữa thực tế và kế hoạch, so sánh nhiều chu kỳ.

  Biểu đồ hiển thị giá trị của một chỉ tiêu ở các năm khác nhau.

  Hệ thống phân quyền và đảm bảo tính bảo mật, tính mở rộng. Cho phép các cán bộ sở ban nghành khác được phép xem kết quả đánh giá.

Quy trình thực hiện