quản lý và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh long an

Chào mừng!

Chào mừng đến với phần mềm quản lý và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trực tuyến dành cho cán bộ khoa học công nghệ tỉnh Long An.

Phần mềm cho phép cán bộ  KH&CN thu thập thông tin các chỉ tiêu hàng năm  của Tỉnh và thực hiện tính tốc độ đổi mới công nghệ theo một chu kỳ. 
Phần mềm được xây dựng dựa trên nội dung hướng dẫn của Quyết định 3371 ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành Quy định và phương pháp tính tạm thời chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương. 

Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (STEC) trực thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ là đơn vị xây dựng và kiểm thử phần mềm. Đây là sản phẩm hợp tác giữa STEC và sở KH&CN Long An trong đề án "Đánh giá chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018"